Публикация

Експерти: Работата в офиса е опасна колкото във вредните производства

Рисковете за здравето при работа в офис са не по-малко, отколкото при вредните производства.
Това показват резултатите от изследвания на американски и британски медици...


Рисковете за здравето при работа в офис са не по-малко, отколкото при вредните производства.
Това показват резултатите от изследвания на американски и британски медици.

Според проучването, рисковите фактори, определящи заплахите за здравето на служителите, са свързани предимно с ергономията на работното място.

Данни на Британския фонд за борба с алергиите показват, че офисното оборудване има вредно въздействие, заради озона, който се отделя при работата на компютрите, копирните апарати, факсовете и принтерите. Затова е най-добре офис техниката да бъде разположена в отделно помещение, далече от работните места.
Компанията Microsoft публикува резултати от проведено във Великобритания изследване, показващи ясна тенденция на нарастване на травматизма при работа с компютър.

При избора на офис мебели трябва да се обърне внимание на материалите, от които са направени. Някои от тях отделят формалдехид, който оказва трайно негативно въздействие върху организма, предизвиквайки главоболие, сухота в устата и др.

Учените обръщат внимание и на визуалната агресия на работната среда.

Правите линии и ъгли, неестественият цвят на стените, големите еднородни повърхности, които са много характерни за офис помещенията, имат вредно влияние върху здравето на служителите.

Коментари