Публикация

Учени от Харвард: Образованите живеят по-дълго

Американците, които са прекарали зад студентските банки 12 и повече години имат шанс да доживеят до 82 г., ако случаен инцидент не предизвика преждевременната им смърт. Тези, които с усилие са завършили средното си образование, обикновено доживяват до 75...


Американците, които са прекарали зад студентските банки 12 и повече години, имат шанс да доживеят до 82 г., ако случаен инцидент не предизвика преждевременната им смърт. Тези, които с усилие са завършили средното си образование, обикновено доживяват до 75.

Такива са заключенията от изследване на Харвардския университет.

Причината за различната продължителност на живота в изследваните групи според учените не е в образованието само по себе си. Хората, които са учили повече, са по-успешни и имат по-високи доходи, а това им осигурява по-добър жизнен стандарт и по-качествено медицинско обслужване. Освен това, те обикновено се занимавани се занимават със спорт.

Учените отбелязват факта, че образованите хора пушат по-малко. Известно е, че белодробният рак и емфиземът, които са често срещани при пушачите, намаляват продължителността на живота с около 20 процента.

Според проучването на Харвардския университет, дълголетието е не толкова резултат от системата на здравеопазване, колкото от начина на живот. Бедността и лимитираното образование според изследователите са главните врагове на общественото здраве.

Коментари