Публикация

НЗОК започна експертни дискусии с лекарски организации и болници

Националната здравноосигурителна каса започна поредица от експертни срещи с представители на лекарски сдружения и изпълнители на медицинска помощ, съобщиха от НЗОК.
Целта на срещите е, като се ползва практическият опит на лекарите, да се подобри работата...


Националната здравноосигурителна каса започна поредица от експертни срещи с представители на лекарски сдружения и изпълнители на медицинска помощ, съобщиха от НЗОК.
Целта на срещите е, като се ползва практическият опит на лекарите, да се подобри работата на касата и на договорните й партньори.

След 25 август предстоят дискусии на експертно ниво с Националната асоциация на частните болници, с Националното сдружение на областните многопрофилни болници, с Асоциацията на частно практикуващите лекари, университетските болници, както и с националните консултанти по отделните медицински специалности.

На срещите се обсъждат условията и редът за оказване на медицинска помощ, основният пакет от услуги, заплащан от НЗОК, както и алгоритмите на клиничните пътеки.

Обмисля се възможността всички процедури (извън еднодневната хирургия); изискващи болничен престой по-малък от 24 часа, да бъдат обособени в отделни дейности или в отделни клинични пътеки.

До момента са проведени срещи с представители на управителните съвети на Българския зъболекарски съюз, Сдружението на общопрактикуващите лекари, Сдружението на общинските болници и на Асоциацията на областните болници.

" }-->

Коментари