Публикация

Комисията по лекарствения от днес приема заявления

Комисията по позитивния лекарствен списък започва да приема заявления...


От днес Комисията по позитивния лекарствен списък започва приемане на заявления.

Документите за включване на медикаменти в списъка ще се приемат от понеделник до петък от 9.30 до 17.00 часа в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Коментари