Публикация

Смъртността от хипертония продължава да расте

Смъртността вследствие на хипертония, мозъчно-съдова болест и инсулти ще продължи да расте.
Това сочат прогнозите на Националния център за здравна информация...


Смъртността вследствие на хипертония ще продължи да расте.

Това сочат прогнозите, разработени от Националния център за здравна информация (НЦЗИ) към Министерството на здравеопазването.

Според анализите на НЦИЗ, през 2008 г. от хипертония ще починат 66,57 на 100 000 души население. За 2009 г. се очаква нарастване – 67,67 на 100 000, а през 2010 г. – 68,77 на 100 000 души.

Подобна е тенденцията при мозъчно-съдовата болест и мозъчните инсулти.
Според прогнозните данни на НЦИЗ, през 2008 г. смъртността от мозъчно-съдова болест ще бъде 271,98 на 100 000 души. През 2009 г. тенденцията се запазва – 272,72 на 100 000 души, а през 2010 г. се очаква да нарасне – 273,47 на 100 000 българи.

Очаква се от инсулт през 2008 г. да починат 161,88 на 100 000 души, през 2009 г. – 165,20, а през 2010 г. – 168,52 на 100 000 души население.

Health.bg припомня, Българското кардиологично дружество нееднократно алармира, че артериалната хипертония е проблем №1 за страната.

По данни на Световната здравна организация хипертонията заема първо място сред 10-те рискови фактора, както при мъжете, така и при жените. Социалната значимост се определя и от свързаността й с други заболявания – мозъчен инсулт, сърдечен инфаркт, сърдечна и бъбречна недостатъчност.

Това налага необходимостта от всекидневен контрол на кръвното налягане, промяна на навиците на хранене и преминаване към все по-здравословен начин на живот, коментира проф. Младен Григоров.


Коментари