Публикация

Качественото и достъпно здравеопазване е управленски приоритет в Черна гора

В проекта за развитие на здравната система на Черна гора специално внимание се отделя на усъвършенстването на първичната медицинска помощ.
Това заяви в специално интервю за Хелт медия министърът на здравеопазването Миодраг Радунович...


В проекта за развитие на здравната система на Черна гора специално внимание се отделя на усъвършенстването на първичната медицинска помощ.
Това заяви в специално интервю за Хелт медия министърът на здравеопазването, труда и социалната политика на Черна гора Миодраг Радунович.

Подобряването на първичната медицинска помощ ще бъде постигнато чрез завишени изисквания към качеството и достъпността на здравните услуги, постоянен мониторинг на ефективността и ролята им за превенция на заболяванията.

Черна гора има подобни на България проблеми с демографската характеристика на населението. Средната възраст на черногорците е малко под 40 години. Увеличаващият се брой на хората от третата възраст, които са и основните потребители на здравни услуги, поставя на изпитание финансирането на здравната система.
Националната здравноосигурителна каса в Черна гора набавя 94 на сто от приходите си чрез задължителните здравни вноски и едва 6 на сто – от държавния бюджет, целево за капитални вложения или за лечение на бежанци и социално слаби граждани.

Здравната осигуровка върху доходите в Черна гора е 7.5 процента, които са за сметка на работещия. Отделно работодателят внася за здравно осигуряване на служителя 6 на сто върху заплатата.
Цялото интервю с министър Радунович очаквайте в www.health.bg и в сп. „Българска медицинска практика”.


Коментари