Публикация

Малтретирането на деца не е изолирано явление

"Хората трудно приемат априори факта, че много деца са подложени на различни актове на агресия, особено от страна на родителите и най-близките роднини. Това явление обаче е разпространено и има тежки физически, психически и социални последици", заяви проф. д-р Огнян Бранков, ръководител на секцията по детска хирургия в МБАЛСМ "Пирогов".


"Хората трудно приемат априори факта, че много деца са подложени на различни актове на агресия, особено от страна на родителите и най-близките роднини. Това явление обаче е разпространено и има тежки физически, психически и социални последици", заяви проф. д-р Огнян Бранков, ръководител на секцията по детска хирургия в МБАЛСМ "Пирогов".

Основните рискови фактори, предпоставящи малтретирането на деца, са неграмотността, бедността, враждебната социална среда, злоупотребата с алкохол и наркотици. Най-често насилниците са били малтретирани в собственото си детство.


Коментари