Публикация

Телефон 112 в Монтана ще покрива 5 области

Центърът за спешни повиквания на телефон 112 в Монтана ще заработи на 29 август, петък. Той ще обслужва областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. За Северозападния район за планиране са назначени 32 оператори.


Центърът за спешни повиквания на телефон 112 в Монтана ще заработи на 29 август, петък. Той ще обслужва областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. За Северозападния район за планиране са назначени 32 оператори.

Жителите на петте области ще ползват един номер при необходимост от спешна медицинска помощ, пътнотранспортни произшествия, пожари, терористични действия, аварии, кризи или други инциденти с човешки и материални загуби.

Телефонът е денонощен и безплатен.

Идеята за изграждане на универсална услуга за безплатни спешни повиквания към единния европейски номер 112 у нас е лансирана преди повече от осем години. Изграждането й е ангажимент, поет по Глава 19 “Телекомуникации и информационни технологии” от Договора за присъединяването на страната ни към Европейския съюз.

Центровете 112 се изграждат във всеки един от районите за планиране, определени със закона за регионалното развитие.

Коментари