26.08
CredoWeb
CredoWeb
Компания

Комисията по позитивния лекарствен списък се срещна с производители

Представители на Сдружението на българските фармацевтични производители получиха от Комисията по позитивния лекарствен списък разяснения по процедурата по подаване на заявленията и документите за включване в Позитивния лекарствен списък.

Представители на Сдружението на българските фармацевтични производители получиха от Комисията по позитивния лекарствен списък разяснения по процедурата за подаване на заявленията и документите за включване в Позитивния лекарствен списък.
На срещата са били подробно обсъдени и изискванията, които се отнасят до обема и съдържанието на документацията.

Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерския съвет започна приемането на заявления от 11 август т.г.

Позитивният лекарствен списък включва лекарствени продукти, които се заплащат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, републиканския бюджет и от бюджета на лечебните заведения.

Реклама

Мнения