Публикация

Парализирани прохождат с помощта на робот

В Израел е разработен апарат, с който парализирани от кръста надолу хора могат да се движат.
Устройството, наречено ReWalk, може да поддържа тялото изправено, да крачи и дори да се качва по стъпала.


В Израел е разработен апарат, с който парализирани от кръста надолу хора могат да се движат.
Устройството, наречено ReWalk, може да поддържа тялото изправено, да крачи и дори да се качва по стъпала.

Уредът се състои от метален „скелет” със стави с електрозадвижване, сензори, контролиращи положението на тялото, и раница с компютър и батерии.
Пациентът използва и патерици, за да пази равновесие, но може да се придвижва без чужда помощ, като управлява апарата с дистанционно устройство.
ББС уточнява обаче, че от този костюм-робот могат да се възползват само пациенти, чиято горна част на тялото не е засегната от парализа.

Изобретателят на ReWalk Амит Гофер се е парализирал в резултат на травма през 1997 г., но не може да се възползва от своето изобретение в сегашния му вид, защото освен краката не може да движи и ръцете си.

Коментари