Публикация

Министърът да утвърди етичния кодекс на фармацевтите, постанови ВАС

Върховният административен съд отмени отказа на предишния министър на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски да утвърди и обнародва Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевтите, съобщиха от Българския фармацевтичен съюз.


Върховният административен съд отмени отказа на предишния министър на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски да утвърди и обнародва Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевтите, съобщиха от Българския фармацевтичен съюз.

Кодексът е от важно значение за ефективния контрол върху качеството на фармацевтичните услуги в страната. Той представлява законовия механизъм, чрез който Българският фармацевтичен съюз (БФС) ще може да осъществява контрол върху дейността на фармацевтите.

Влизането в сила на етичния кодекс беше забавено с повече от половин година. Документът беше приет на конгрес на БФС в края на миналата година и изпратен за утвърждаване на здравния министър в началото на януари 2008 г. През февруари обаче с писмо до съсловната организация проф. Гайдарски отказа да утвърди етичния кодекс с мотивите, че той противоречи на действащите закони, посочват още от съсловната организация.

С решението си Върховният административен съд не само отменя отказа на здравния министър, но и върна Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевтите за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник”. В указанията на съда се казва, че министърът има задължение да утвърди и обнародва представения от БФС кодекс, без да упражнява контрол за законосъобразност върху неговите разпоредби.

Коментари