Публикация

Борбата с рака - приоритет за световното социално-икономическо развитие

Генералният деректор на Световната здравна организация Маргарет Чен заяви, че борбата с рака трябва да е сред приоритетите в социално-икономическото развитие в света, особено в бедните страни.


Генералният деректор на Световната здравна организация Маргарет Чен заяви, че борбата с рака трябва да е сред приоритетите в социално-икономическото развитие в света, особено в бедните страни.

В навечерието на Световния конгрес за борба с рака тя съобщи, че от болестта всяка година умират 7,9 млн. души, като 72 на сто от тези случаи са в страните с нисък стандарт.

"В борбата с рака не започваме от нулата, в много страни вече има натрупан положителен опит за ранна диагностика и лечение. Сега пред нас стои задачата тези скъпоструващи методики да станат достъпни за всички хора" - каза Маргарет Чен.

По данни на СЗО в момента в света от рак боледуват 25 млн. души, а всяка година заболяват 11 млн.

Коментари