Публикация

Пациенти настояват лечението на редките болести да се финансира от бюджета

Част от бюджетния излишък да бъде дадена за лечение на редките болести, настояват представители на Националния алианс на хора с редки болести...


Част от бюджетния излишък да бъде дадена за лечение на редките болести, настояват представители на Националния алианс на хора с редки болести.

Основният проблем е, че страдащите от тези заболявания не получават медикаменти по Позитивния лекарствен списък, лечението е твърде скъпо.
За редки болести се смятат тези, от които страдат не повече от 5 души на 10 хиляди. У нас общият брой на хората с такива заболявания е около 400 000.

Министерството на здравеопазването разработва програма за хората с такива болести, която вероятно ще влезе в сила от следващата година за 5-годишен срок.
Представителите на Националния алианс на хора с редки болести смятат, че не може да се чака до 2009 г. и настояват още сега да се отпуснат 20 млн. лв. от бюджетния излишък.

Страдащите от редки болести се лекуват с т.нар. лекарства-сираци. За тях е приета специална директива на Европейския съюз, включваща 43 медикамента, от които в нашата страна се използват само 5.
Всяко тези лекарства се одобрява от ЕК, която определя с конкурс компанията, която има право да го произвежда. Тя получава лиценз за 5-годишен период, като през това време никоя друга фирма няма право да излиза на пазара с аналог на лекарството-сирак, нито да предлага конкурентни цени.

Предвижда се до края на 2008 година да бъде приет Декрет за свободното движение и лечение на хората от страните-членки на ЕС.
Във връзка с това се очаква пациенти от страни като България, където не се осигурява лечение от държавата, да отидат в страни, където то се покрива от бюджета. Тъй като подобна миграция ще предизвика затруднения в тези държави, през ноември в Париж се свиква работна среща на министрите на здравеопазването на страните от ЕС за решаване на проблемите на хората с редки болести в страни като нашата.

Като редки се определят заболявания като мукополизахаридоза, болест на Помпе, болест на Крон, болест на Фабри, синдром на Прадер-Уили и др.


Коментари