Публикация

Пет университета ще обучават общопрактикуващи лекари

Пет университета ще обучават общопрактикуващи лекари по специалност „Обща медицина”, съобщи Министерството на здравеопазването...


Пет университета ще обучават общопрактикуващи лекари по специалност „Обща медицина”, съобщи Министерството на здравеопазването.

Срокът, в който кандидатите за специализация във висшите медицински училища могат да подават документи, е 15 септември. Класирането на специализантите ще бъде обявено до 25 септември, а обучението им започва от 1 октомври.

В софийския Медицински университет ще бъдат приети 900 специализанти, във варненския – 560, в пловдивския – 360, в плевенския – 150, а в Медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора – 250 специализанти.

Класирането на кандидатите ще се извършва въз основа на успеха от дипломата и от държавните изпити за придобиване на висше образование по медицина. Предвидена е възможност за преразпределяне на незаетите места по висши училища, за да бъдат максимално попълнени.

С наредба от 02.07.2008 г. са определени специални условия и ред за придобиване на специалност „Обща медицина” от лекарите без такава специалност, разкрили амбулатория за първична медицинска помощ. До момента лекарите, разкрили практики, са се обучавали по общия ред за специализация.

За 6-месечното практическо обучение в акредитирана амбулатория за първична медицинска помощ общопрактикуващият лекар ще заплаща по 80 лева на месец, а за 16-месечното обучение в амбулатория за първична медицинска помощ под методическото ръководство на лекар с призната специалност „Обща медицина” от акредитирана практика таксата е 30 лева.

Предвидена е и дистанционна форма на теоретичното обучение, която осигурява на лекарите възможност да не се откъсват от практиката за продължителен период, което е един от основните проблеми за придобиване на специалност в момента.

Регламентиран е срок, в който трябва да се завърши специализацията – до 6 години от записването на специализанта във висшето училище.


Коментари