Публикация

Варненските лекари снеха доверието си от председателя на БЛС

Да се свика отчетно-изборен събор, на който да се избере ново ръководство и да се приеме промяна в устава на организацията...


Регионалната колегия на Българския лекарски съюз сне доверието си от председателя на съсловната организация д-р Андрей Кехайов.

Това беше обявено в декларация на варненската организация на БЛС.

„Документът е подкрепен и от 8 други регионални структури, сред които са София, Русе, Бургас, Благоевград, Сливен, и търси становището на останалите 20.” – съобщи председателят на местната организация д-р Божидар Нанев.

„Така, ако 2/3 от членовете пожелаят насрочването на отчетно-изборен събор, ще можем да изберем легитимно нов Управителен съвет и председател.“ - поясни д-р Нанев.

По думите му, мандатът на д-р Кехайов е изтекъл още през април.

„Оттогава досега председателят на БЛС прави всичко възможно да не бъде свикан събор. Нелегитимността на ръководството на практика дискредитира лекарския съюз не само пред членовете си и обществото, но и като страна в преговорния процес за новия Национален рамков договор и бюджета за здравеопазване за 2009 г.” – категоричен е д-р Божидар Нанев.

Той допълни, че на отчетно-изборния събор, който варненските лекари се надяват да бъде свикан до края на годината, трябва да се избере ново ръководство и да се приеме промяна в устава на организацията, според която с изтичането на мандата на председателя автоматично да се провежда нов избор в двумесечен срок.

В декларацията на съсловната организация се настоява още през 2009 г. да бъдат отделени за здравеопазване 6 на сто от брутния вътрешен продукт, да се въведе остойностяване на медицинските дейности, както и да се индексират цените в болничната и извънболничната помощи с 20 на сто.


Коментари