Публикация

Информационна система за лекарства за редки болести ще има през 2009 г.

Информационната система за отпускане на лекарства за онкологични заболявания и редки болести се предвижда бъде готова и да заработи през март 2009 г.
Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев запозна с проекта...


Информационната система за отпускане на лекарства за онкологични заболявания и редки болести се предвижда бъде готова и да заработи през март 2009 г.
Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев запозна с проекта представители на пациентски организации.

Това ще е уеб базирана информационна система. Тя ще обхваща целия процес на болестта, още от нивото на диагностициране. Всеки пациент ще има персонален достъп до системата чрез въвеждане на потребителско име и парола или електронен подпис. Той ще бъде уведомяван с имейл и/или есемес за наличието на нужното му лекарство.

„Целта е, чрез системата да се контролира предписването на медикаменти и да се улесни достъпът на пациентите до необходимите им лекарства.” - каза д-р Желев.

Коментари