Публикация

Факултетът по обществено здраве и Хелт медия - с меморандум за сътрудничество

Деканът на Факултета по обществено здраве на МУ-София проф. Цекомир Воденичаров и изпълнителният директор на Хелт медия Бойко Станкушев днес подписаха Меморандум за сътрудничество, с който обединяват усилията си за повишаване на здравната култура на българските граждани...


Деканът на Факултета по обществено здраве на МУ-София проф. Цекомир Воденичаров и изпълнителният директор на Хелт медия Бойко Станкушев днес подписаха Меморандум за сътрудничество, с който обединяват усилията си за повишаване на здравната култура на българските граждани, както и на качеството на медицинската помощ.

Усилията на партньорите ще бъдат насочени и към стимулиране на участието на държавни институции и неправителствени организации в дейности за подобряване на общественото здраве.

Предвижда се съвместно да се организират дискусии и научни форуми по въпросите на националната здравна политика, финансирането на здравеопазването, управлението на здравната система, достъпността и качеството на медицинската помощ, здравната профилактика и промоция на здравето.

Факултетът по обществено здраве и Хелт медия груп ще работят заедно по национални и международни проекти, свързани с въздействието върху здравното поведение, борбата със социално значимите заболявания, здравните комуникации, здравната култура, качеството на медицинската помощ.


Коментари