Публикация

НЗОК увеличава цените на медицинските и денталните дейности от 1 октомври

Цените на всички видове медицински и дентални дейности ще се увеличат средно с 10 на сто, считано от 1 октомври 2008 г. Това реши днес Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса.


Цените на всички видове медицински и дентални дейности ще се увеличат средно с 10 на сто, считано от 1 октомври 2008 г. Това реши днес Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса.

За първичната извънболнична медицинска помощ са осигурени допълнително 11 млн. лв. Разпределението на тези средства ще се осъществи по методика, изработена в резултат на конструктивен диалог с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, съобщи НЗОК.

В специализираната извънболнична медицинска помощ за последното тримесечие ще се предвидят допълнително 500 000 направления повече спрямо същия период на 2007 г., а за медико-диагностична дейност - 1 500 000 лева повече. Общата стойност на направленията за изследвания през последните три месеца на годината е 20 млн. лв., а за прегледи в специализираната помощ – 25 млн. лв.

Здравната каса ще заплати на лечебните заведения за болнична помощ договорената по обем и параметри дейност за 2008 г. Няма да се допусне отказ от лечение на пациенти.
Директорите на РЗОК ще могат да сключат договори с нови лечебни заведения за болнична помощ, които отговарят на изискванията на НЗОК, през последното тримесечие на настоящата година.

НЗОК уточнява, че днешното решение става възможно благодарение на преизпълнение в приходната част на бюджета на НЗОК в размер на около 60 млн. лева, както и заради икономии в административните разходи от 6 млн. лева допълнително.


Коментари