Публикация

Проф. Гайдарски откри очната банка в „Пирогов”

В МБАЛСМ „Пирогов” беше открита възстановената очна банка, чиято лента беше прерязана от ексминистъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски...


В МБАЛСМ „Пирогов” беше открита възстановената очна банка, чиято лента беше прерязана от ексминистъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.

Капацитетът й дава възможност в нея да се консервират и съхраняват 120 роговици, но това ще стане след като Изпълнителната агенция по трансплантациите издаде разрешение за работа, съобщи д-р Надка Тренчева, ръководител на банката.

За обзавеждането й е доставена апаратура от последно поколение. Тя разполага с биомикроскоп, японска спектрална микроскопска апаратура, автоклав за стерилизация на инструментите за отделяне на очна роговица, в който те се обработват за 10 минути.
Седемчленният екип, който ще обслужва банката, се обучава да работи с новата апаратура.

Роговиците от трупни донори, които ще се обработват и съхраняват в нея, ще се предоставят на очните клиники в страната.


Коментари