Публикация

Личните лекари и МЗ обсъждат промени в профилактичните прегледи

На всички български граждани, независимо от възрастта, при рутинните профилактични прегледи да се изследват нивата на холестерола и триглицеридите...


На всички български граждани, независимо от възрастта, при рутинните профилактични прегледи да се изследват нивата на холестерола и триглицеридите, настоява Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ).
Досега такива изследвания не се правеха в рамките на годишните профилактични прегледи.

Днес в Министерството на здравеопазването се провежда работна среща по исканията на лекарското сдружение.

При проведените експертни дискусии между сдружението и НЗОК през август т.г., експертите на съсловната организация предложиха да се въведе унифициран преглед за всички лица над 18 г. през 2009 г., припомниха от НСОПЛБ.

Освен това, семейните лекари предлагат при определени показания да се проследява и кръвната захар, като изследванията се провеждат в лаборатории, даващи гаранция за достоверността на резултатите.

Така, заедно с традиционно проследяваните стойности на кръвното налягане и телесното тегло, ще се оформи реалната картина на рисковите групи по отношение на заболявания като артериална хипертония, диабет, липидни нарушения.

Чрез алгоритъм, който е неразделна част от прегледа, ще бъдат определени
групите със среден, с висок риск или без риск, уточниха от НСОПЛБ.
След като бъде създадена реална база за сравнение, следващата стъпка е да се определят и стандартни начини за действие при определени заболявания или при риск от появата им.

„Тази идея бе възприета от НЗОК, но за да бъде реализирана, са необходими промени в Наредба №39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията.” – уточниха от сдружението на общопрактикуващите лекари.

Проектът за промяна в нормативната уредба е внесен от съсловната организация в Министерството на здравеопазването на 10.09.2008 г.

Коментари