Публикация

Гражданите най-често питат НЗОК за профилактиката и зъболекарските услуги

Профилактичните прегледи и заплащаните от НЗОК стоматологични услуги пораждат най-много въпроси сред гражданите, които търсят информация на националния телефон за консултации 0800 14 800...


Профилактичните прегледи и заплащаните от НЗОК стоматологични услуги пораждат най-много въпроси сред гражданите, които търсят информация на националния телефон за консултации 0800 14 800.

Това съобщиха от Националната здравноосигурителна каса, чиито експерти са приели над 15 000 обаждания за осемте месеца, през които функционира „горещият телефон”.

Сред темите, към които гражданите проявяват особено голям интерес, са и възстановяването на здравноосигурителните права, детското и майчиното здравеопазване, заплащането на потребителска такса при преглед и освобождаването от нея.

Консултантите често отговарят и на въпроси, свързани с лекарствения списък на здравната каса и технологията на изписване на различни медикаменти.

Българите, работещи в страни от ЕС, се интересуват дали подлежат на здравно осигуряване в България. Те обикновено задават въпроси, свързани с издаването на европейска здравноосигурителна карта и временно удостоверение, както и с получаването на европейски формуляри.

В здравно-информационния център на касата са постъпили и оплаквания от пациенти, като сред най-честите причини за недоволство са ранното изписване от болница (преди да е настъпило сериозно подобрение в състоянието); забавяне на епикризата след приключване на лечението и дори отказ да се даде такава, ако не се заплати.

Много от оплакванията са свързани с откази за приемане на по-тежко болни възрастни в болнични заведения, неизвършване на контролен преглед в рамките на клиничната пътека, липса на достатъчно информация за пациента относно характера на заболяването му, както и вземането на допълнителни средства под формата на дарения за фондации.

Отговор на въпросите си гражданите могат да получат и в приемната на НЗОК всеки работен ден от 9:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа.
Въпроси могат да се отправят и на интернет страницата на здравната каса (www.nhif.bg) в рубриката „On-line консултации”.


Коментари