Публикация

Стратегия за популяризиране на кръводаряването обсъждат специалисти

През 2007 г. у нас са извършени 151 825 кръводарявания, което е с близо 3000 повече от предходната година...


Стратегия за популяризиране на кръводаряването ще бъде дискутирана на 48-ата Конференция по трансфузионна хематология, която ще се проведе на 25 и 26 септември в Националния център по трансфузионна хематология.

През 2007 г. у нас са извършени 151 825 кръводарявания, което е с близо 3000 повече от предходната година.
У нас кръводарителите на 1000 души население са 19,7. Сред европейските страни лидер по този показател е Австрия, където кръводарителите са 67,4 на 1000, следвана от Словения – 54,4, Гърция – 34,2, Швеция – 30,5.

В България делът на безвъзмездните кръводарители е 97 процента, като приблизително три четвърти от тях са мъже. Най-много от тях са на възраст между 30 и 40 години.
През миналата година 22 на сто от дарилите кръв са направили хуманния жест за първи път.

Трайно е прекъсната негативната тенденция за намаляване на броя на даряванията, която се наблюдаваше до 2002 година, поясниха от Националния център по трансфузионна хематология.

Обемът на дейностите в националния център и регионалните центрове по трансфузионна хематология в Пловдив, Плевен, Стара Загора и Варна е увеличен с 1,5 пъти след извършена концентрация на всички дейности по диагностика и преработка на дарената кръв в тези структури, съобщиха от НЦТХ.

На предстоящата конференция ще бъдат обсъдени предложения за актуализация на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и на медицинския стандарт по трансфузионна хематология.

Коментари