Публикация

Пациенти и експерти обсъдиха проблемите пред диализното лечение

Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и приятели и представители на НЗОК обсъдиха проблемите при диализното лечение и по-конкретно спънките пред адекватното прилагане на перитонеалната диализа.


Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и приятели и представители на НЗОК обсъдиха проблемите при диализното лечение и по-конкретно спънките пред адекватното прилагане на перитонеалната диализа.

От пациентската организация съобщиха, че съвместно с експертите са разгледани конкретни предложения, чиято реализация ще доведе до възможността пациентът след консултация с диализния нефролог да избира между двата вида диализа. Това е нормална практика не само в Европа.

Коментари