Публикация

Федерацията на синдикатите в здравеопазването: Стачка няма да има!

Федерацията на синдикатите в здравеопазването заяви, че стачка няма да има поради поведението на д-р Андрей Кехайов и докато той е председател на Българския лекарски съюз.


Федерацията на синдикатите в здравеопазването заяви, че стачка няма да има поради поведението на д-р Андрей Кехайов и докато той е председател на Българския лекарски съюз.
В основата на сегашните проблеми на работещите в здравеопазването стои поведението на д-р Кехайов, твърдят синдикатите.
„Неговото поведение продължава да разединява лекарите, поради което сдружението на фамилните лекари се отказа от БЛС и договори своите си параметри с НЗОК. Вероятно същото ще се случи и по отношение на болничната помощ” – се посочва в позицията на синдикатите, според които „болните амбиции на д-р Кехайов не са повод за участие в действия, които нямат ясни цели, освен мъгляви политически послания.”

„Да, законите в България позволяват да се организират стачки, за което има определени изисквания и точно поради това се съмняваме, че д-р Кехайов е наясно и има ресурса да организира такава стачка.
Ние ще продължим да настояваме за по-голям процент от БВП за 2009 г. за здравеопазването.

Ще продължим да настояваме за достойно заплащане в отрасъла и по-добри условия на труд, за което в момента водим преговори с управляващите и се надяваме, че ще намерим по-добро решение”, се казва още в позицията на Федерацията на синдикатите в здравеопазването.

Коментари