Публикация

Експерти ще проучват безопасността на храните „от фермата до вилицата”

Открит е българският фокален център на Европейската организация по безопасност на храните /EFSA/.
Целта на тези центрове е да проучват безопасността на храните „от фермата до вилицата”.


Открит е българският фокален център на Европейската организация по безопасност на храните /EFSA/.
Целта на тези центрове е да проучват безопасността на храните „от фермата до вилицата”.
След като са били сезирани от потребителски организации, само за 2007 год. центровете в различни европейски страни са издали над 200 становища.

За фокалните центрове работят независими специалисти от страните-членки на ЕС, както и от Норвегия, Швейцария и Исландия. Те предоставят научнообосновани оценки за безопасността на даден продукт, когато бъдат сезирани.
EFSA e създадена през 2002 год. по инициатива на Европейския парламент и Съвета на Европа.

Коментари