Публикация

Д-р Б.Момчилова: Полът и сексуалната идентичност не са даденост по рождение

Всеки човек е активен участник в създаването на тази идентичност и може да „прекодира” своята идентичност...


Полът и сексуалната идентичност не са даденост, а се формират на различни етапи от съзряването на човека. Те не са толкова строго обусловени от анатомичните ни особености, колкото изглежда на пръв поглед. Съществена е ролята на социалната среда – семейството, приятелите, житейският опит.

Такава позиция изрази пред Хелт медия д-р Бойка Момчилова, невролог в столичния център „Сърце и здраве”.

Редица съвременни учени са на мнение, че половата идентичност не се дава автоматично при раждането, а се изработва постепенно на различни етапи от съзряването.
Подобно разбиране за пола увеличава значително отговорността на семейството.

„Погрешно би било да се заключи, че има женски или мъжки тип мозък. Както има агресивни жени, така има и мъже, които са свръхчувствителни. Все повече жени поемат роли, които бяха традиционно запазени за мъжете.” – подчертава д-р Момчилова.

Всеки човек е активен участник в създаването на тази идентичност и може както да приеме, така и да отхвърли предлаганата му „по подразбиране” роля. Може да „прекодира” своята идентичност.

Науката джендерология, която се развива интензивно през последните десетилетия, разграничава пет идентичности – мъжка, женска, мъжка хомосексуална, женска хомосексуална и транссексуална /при нея има несъответствие между анатомично обусловения и психическия (осъзнатия) пол/. 

Коментари