Публикация

Телефон 112 вече е достъпен от цялата страна

От днес телефон 112 има пълно национално покритие.
На единния европейски номер за спешни повиквания 112 хората могат да звънят при...


От днес телефон 112 има пълно национално покритие.
Това съобщи Стоян Граматиков, главен директор на Националната система 112.
На единния европейски номер за спешни повиквания 112 хората могат да звънят при необходимост от спешна медицинска помощ, пътнотранспорти произшествия, пожари, терористични действия, аварии, кризи или други инциденти с човешки и материални загуби.

Шестте центъра от Националната система 112 - в София, Русе, Монтана, Бургас, Кърджали и Варна, са оборудвани с най-модерната компютърна и комуникационна техника. В тях успешно са внедрени информационно-комуникационните системи, чрез които се осъществява свързването на отделните служби както помежду им, така и между отделните областни градове.

На 18 септември Европейската комисия даде три месеца отсрочка на България, за да осигури функционирането на единния спешен номер на територията на цялата страна.


Коментари