Публикация

Плевенският ин витро център получи сертификат по ISO 9001

На официална церемония Светослава Елшишка, маркетинг-мениджър в „Муди интернешънъл”, връчи плакет на управителката на центъра доц. д-р Емилияна Конова...


Медицинският ин витро център в Плевен днес получи сертификат за качество, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2000. Той удостоверява, че системата за управление на качеството в лечебното заведение отговаря на изискванията на съответния стандарт за медицинските услуги.

На официална церемония Светослава Елшишка, маркетинг-мениджър в „Муди интернешънъл”, връчи плакет на управителката на центъра доц. д-р Емилияна Конова.
Това е първото лечебно заведение в града, което получава сертификат по световния стандарт ISO 9001:2000.

В условията на глобализация на стопанските процеси в света е невъзможен сериозен пробив на международните пазари без наличието на подобен сертификат, коментираха от ин витро центъра.

Той се присъжда въз основа на преценка на вътрешната комуникация между структурните звена, административното функциониране и обслужване, съответствието на вътрешните документи с изискванията на стандарта.
Сред критериите по ISO 9001:2000 са оценката и преоценката на доставчиците на медицинска техника, лекарства и консумативи, планирането на финансовите средства на базата на реални цели, свързани с качеството и др.


Коментари