Публикация

Излезе новият брой на сп. „Българска медицинска практика”

Сърцето и мозъкът, разумът и чувствата са лайтмотив в октомврийския брой на сп. „Българска медицинска практика”, който излезе днес...


Сърцето и мозъкът, разумът и чувствата са лайтмотив в октомврийския брой на сп. „Българска медицинска практика”, който излезе днес.

Медицинският аспект на темата е представен н статиите „Нарушения в сърдечния ритъм и ост9ар анемичен синдром ”, „Разширяване на употребата и ролята на статините в кардиологията”, „Сърдечно-садови заболявания и рак”, „Алкохолна зависимост и депресия”, „Следродилна депресия”.

В раздела „Вход свободен” попадаме по-скоро във властта на чувствата, отколкото на разума, чрез различни гледни точки към човешката природа, видяна през призмата на изкуството и фолклора.

Проблемите на здравеопазването са друга ключова тема в новия брой на „Българска медицинска практика”.
В интервю за Хелт медия здравният министър на Черна гора Миодраг Радунович отбелязва, че в страната му за здравеопазване се отделят 6 на сто от брутния вътрешен продукт. Цитираните от Миодраг Радунович данни дават възможност да се направи съпоставка с параметрите за България, които са публикувани за сравнение.

„СПИН в здравната система” е темата на интервюто с доц. д-р Митко Горанов, ръководител на катедра „Обща медицина” при МУ – Плевен. В него доц. Горанов говори за „синдрома на придобита институционална недостатъчност”, разяждащ структурите на здравната ни система.

В публикацията „Епидемия и интереси” се разглежда опасността от грипна пандемия, както и резервите от противовирусни препарати и интересите на конкурентни фирми при закупуването им.

В раздела „Медицина” е отделено място на теми като мезентериална исхемия и инфаркт на червата, сърдечно-съдови заболявания и рак, алкохолна зависимост и депресия, както и на науката джендерология.

В страниците, посветени на фармацията, са отразени резултатите от проучване на влиянието на фармацевтичната грижа при пациенти с инсулт, като се откроява значението на синхрона между пациент, аптекар и лекар, необходим за по-доброто качество на здравето и живота на болните.


Коментари