Публикация

Асоциалното поведение има и биологична основа

Английски учени стигнали до извода, че кортизолът, наречен още хормон на стреса, подпомага потискането на агресията.
Според тяхното проучване, при стресови ситуации...


Английски учени стигнали до извода, че кортизолът, наречен още хормон на стреса, подпомага потискането на агресията.
Според тяхното проучване при стресови ситуации организмът на момчета с проблемно поведение не отделя допълнително кортизол.
„Досега повечето специалисти отчитаха само социално-икономически фактори при поведението на „трудните” младежи. Нашите данни сочат, че агресията, както тревожността и депресията, имат биологична основа”, казва ръководителят на екипа д-р Грем Феърчайлд.

В експеримента са участвали 100 момчета без регистрирани асоциални прояви и 75, които участвали често в сбивания, вандалски действия, скандали и др.
Първоначално и при двете групи нивото на кортизола в кръвта било сходно. При изкуствено създадени стресови условия /компютърна игра/ при юношите с нормално поведение нивото на кортизола се покачвало, докато при проблемните оставало същото.

Според експерти изучаването на биологичните основи на асоциалното поведение ще подпомогне създаването на медикаменти за лечение на патологичните форми на агресия.

Коментари