Публикация

Д-р Евг. Желев слага акцент върху промоцията на здравето и профилактиката

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев заяви, че особено държи на промоцията на здравето и профилактиката.


Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев заяви, че особено държи на промоцията на здравето и профилактиката.
В коментар за приетата днес от правителството здравна стратегия той я окачестви като „добре структурирана” и отново повтори, че в новия бюджет ще настоява за 5% от БВП за здравеопазване.

Той съобщи още, че в близките седмици в правителството ще бъде внесена програма за профилактика на генетични и редки заболявания.

Коментари