Публикация

Световни авторитети в хомеопатията споделят опита си с български медици

Ще бъдат връчени първите международно признати дипломи на български лекари хомеопати, издадени от Европейския комитет по хомеопатия..


Специалисти по хомеопатия от световна величина участват в провеждащата се днес в София международна конференция, организирана от Асоциацията на лекарите хомеопати в България.

Във форума участват проф. д-р Аджит Кулкарни от Индия и д-р Фредерик Шройенс от Белгия, съобщиха за health.bg от АХБ.
По време на конференцията ще бъдат връчени първите международно признати дипломи на български лекари хомеопати, издадени от Европейския комитет по хомеопатия.

Основни теми при дискусиите ще бъдат хомеопатичното лечение на хроничните заболявания и на детските болести.
Проф. Кулкарни ще изнесе лекция на тема „Концепция за майката и детето”.
Изискванията на контролните органи в здравеопазването по отношение на квалификацията и регистрацията на медиците, прилагащи хомеопатично лечение, също ще бъдат обсъдено от участниците в конференцията.


Коментари