Публикация

Д-р Л. Киров: Приетата здравна стратегия нарушава конституцията

„Медицината не е конвейр, на който се завиват болтчета. Тя е изкуство, работи се с хора..."


С приетата от правителството здравна стратегия за периода 2008-2013 г. се нарушават конституционните права на гражданите. С въвеждането на лимит за броя на пациентите в листите на общопрактикуващите лекари се нарушава правото на свободен избор на личен терапевт.

Такава позиция изрази пред health.bg д-р Любомир Киров, председатeл на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България

„Ако, примерно, максималният брой на пациентите е 1500, а те са повече, как ще се определи кои да отпаднат? На базата на какви критерии ще стане това? През последните няколко години общопрактикуващите лекари намаляха с около 1000, недопустимо е да се говори за редуциране на пациентите.” – коментира д-р Киров.

Той допълни, че в най-многобройните листи са записани между 4000 и 5000 пациенти.

„Това са не повече от 20 практики, предимно в райони, където не достигат лекари. Те работят с допълнително наети медици. Когато пациентите са над 2500, задължително се наема втори лекар, така че, не може да става дума за некачествено обслужване.” – поясни председателят на сдружението на общопрактикуващите лекари.

Съсловната организация се противопоставя и на изискването за минимално времетраене на лекарския преглед.

„Медицината не е конвейр, на който се завиват болтчета. Тя е изкуство, работи се с хора. В зависимост от конкретния случай необходимото време за преглед може да е по-малко от 20 минути, може да е и повече.” – подчерта д-р Киров.

Според него, въвеждането на минимално времетраене на прегледа ще задълбочи проблема с опашките от чакащи пред лекарските кабинети.
Той прогнозира, че лекарите и занапред ще отделят за прегледите толкова време, колкото е необходимо.

„Ще се получи така, че те ще правят необходимото за пациентите, а в отчетите ще трябва да представят нещата според изискванията, които са им наложени. Ще се отчитат фалшиви данни.” – допълни д-р Киров.


Коментари