Публикация

Д-р А. Калайджиев: Въвеждането на лимит за броя на пациентите е недомислие

Лекарите в Пловдив не са съгласни с въвеждането на максимален брой на пациентите в листите и на минимално време за преглед...


Въвеждането на горна граница за броя на пациентите е недомислено и не е приложимо в сегашните условия. То ограничава правото на личен избор на българина.

Така председателят на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив д-р Александър Калайджиев коментира регламента за горна граница в пациентските листи, залегнал в приетата на 2 октомври от правителството Здравна стратегия.

„Този, който е измислил това, не е наясно с реалната ситуация в доболничната помощ. Няма локига при недостига на лекари, да се въвежда подобно ограничение.” – подчерта д-р Калайджиев.

Според него, и в момента личните лекари не достигат. Има райони в страната, където не може да се осигури здравното обслужване на населението.
По данни на сдружението, близо 30 на сто от българите в момента нямат личен лекар.

„Ако залегналото в стратегията влезе в сила, на практика още хора ще бъдат лишени от конституционното им право да бъдат лекувани.” – поясни председателят на пловдивските лични лекари.

В пловдивския регион листите на личните лекари са средно с около 1300 пациенти, но не са малко и листите с над 1500 души.

„Колегите не са наясно на какъв принцип ще трябва да отписват хората, как ще обяснят на пациентите, че от утре ще ги лекува друг.” – допълни д-р Калайджиев, в чиято листа са записани 1700 пациенти.

„Тези хора са ми гласували доверие, между нас има изградени отношения, как да им обясня, че на практика държавата ги лишава от свобода на избора.
Министерството може би ще въведе лотариен принцип при подбора на пациентските ни листи, може би ще си избираме хората по цвета на косите, очите или други признаци.” – коментира той.

"Не сме съгласни и с решението за въвеждане на минимално време за преглед. При всеки пациент ситуацията е различна, подходът е различен, прегледът е различен. Лекарят трябва да има свобода и право да прецени, калко време и как ще прегледа, диагностицира или консултира своите болни.” – категоричен е председателят на организацията на семейните лекари в Пловдив


Коментари