Публикация

Хемодиализно болните настояват да се гарантира, че ще имат транспорт

Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания не е информирана, че спешната помощ ще бъде освободена от дейности като неотложна помощ и транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа...


Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания не е информирана, че спешната помощ ще бъде освободена от дейности като неотложна помощ и транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа.

Това заяви Иван Димитров, секретар на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и приятели, във връзка с промените в здравеопазването, които предвижда приетата от правителството Национална здравна стратегия.

„Никой не е поискал мнението ни като пациентска организация. Още повече, че на срещата ни със здравния министър д-р Евгений Желев на 30 септември обсъдихме проблемите при лечението на хемодиализно болните и начините за бързото им решаване.
Обсъдихме колко е важно да се реши проблемът с извозването на пациентите и министерството пое ангажимент. Обещано ни бе да се вземат някакви мерки, ако е необходимо, дори да се закупят още линейки, защото проблемът наистина е сериозен.” – коментира Иван Димитров.

По думите му, няма алтернатива освен тези болни да бъдат карани от лечебните заведения за болнична помощ и диализни центрове до дома им с линейки.

Според него е невъзможно хората, които дълго време са били на хемодиализа, да използват друг вид транспорт.

„Това означава всички пациенти, а те за жалост не са малко - близо 3000 души, да останат на собствен превоз, което понякога е невъзможно. Много от хемодиализно болните са инвалиди, слепи, те не са в състояние да карат.” – допълни Иван Димитров.

Той изтъкна, че много от хората, нуждаещи се от хемодиализа, получават мининални пенсии.
Ако те не се превозват с линейки за наложителните консултативни прегледи и изследвания, би трябвало от държавата да им бъдат назначени социални асистенти с коли, поясни секретарят на пациентската организация.

„Нашето категорично мнение е, че пациентите трябва да бъдат извозвани и то навреме. Плюс-минус 15-20 минути. Болните трябва да бъдат на първо място.” – категоричен е Иван Димитров.


Коментари