Публикация

Д-р П.Дакова: Здравната стратегия залага конфликт между лекари и пациенти

При действащото законодателство е невъзможно лекар да откаже записване на пациент в листата си при изразено желание от негова страна...


Приетата от правителството здравна стратегията за периода 2008-2013 г. е пореден опит за манипулация от страна на управляващите, които искат да прехвърлят отговорността и да създават условия за конфликт между общопрактикуващите лекари и пациентите.

Това заяви д-р Петя Дакова, председател на Сдружението на общопрактикуващи лекари в Плевен.

„Девета година от началото на реформата, в период на смяна на лични лекари движението на пациенти от един лекар към друг е несъществено. Оттук следва и въпросът как семеен лекар с повече от 1500 пациенти, които са направили свободно избора си, ще определи и ще уведоми тези, които вече не са негови пациенти? Как лекарят да откаже да включи в листата си 1501-ия пациент?” – коментира д-р Дакова.

Според нея приетата от кабинета здравна стратегия се нарушава конституционалното право на всеки здравноосигурен български гражданин на свободен избор на личен лекар.

Тя допълни, че при действащото законодателство е невъзможно лекар да откаже записване на пациент в листата си при изразено желание от негова страна. Освен това, в някои населени места липсват кадри и се налага хората да се запишат при най-близкия лекар.

По думите й, качеството на здравните услуги може да се подобри само чрез по-добро финансиране на системата, а не като се въвежда лимит за броя на пациентите в листите на общопрактикуващите лекари.

„По-доброто финансиране ще осигури необходимия медицински и немедицински персонал в практиката на всеки личен лекар. Ще подобри и материално-техническата база. Достатъчното финансиране е и условие за повишаване на квалификацията на лекарите.” – поясни д-р Дакова.

Тя се противопостави и на заложеното в здравната стратегия изискване за минимално времетраене на лекарския преглед.

„Пациентът не е част от машина и лекарският кабинет не е конвейр за изработване и преминаване по заложена програма на определен брой, детайли. Пациентът е жив организъм, със своя характер, идентичност и с различни здравни нужди. Затова и времетраенето на прегледа може да бъде определено единствено и само от лекаря.
Част от пациентите, избрали своя семеен лекар, отиват в кабинета му не само за медицинска помощ. За тях той е и лечител, и довереник, търсят го за съвет и консултация. Нима трябва да се отнеме правото на пациента да общува с лекаря, колкото е необходимо, по здравословни и нездравословни проблеми?” - аргументира се д-р Дакова.

Тя допълни, че медицината и здравните услуги не трябва да бъдат административни.

„Те се предоставят в обем и време необходими за по-доброто здраве на пациента, а изборът на общопрактикуващ лекар е право на всеки гражданин на България.” - каза в заключение председателката на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Плевен.


Коментари