06.10
CredoWeb
CredoWeb
Компания

Проф.Н. Цанков - преизбран за председател на дерматологичното дружество

Професор д-р Николай Цанков е преизбран за председател на Българското дерматологично дружество по време на VIII конгрес на организацията, който се проведе с международно участие.

Професор д-р Николай Цанков е преизбран за председател на Българското дерматологично дружество по време на VIII конгрес на организацията, който се проведе с международно участие.

Проф. Цанков е национален консултант по дерматология и венерология, член е на борда на Европейската академия по дерматология и венерология.

Реклама

Мнения