Публикация

Превенцията, ваксините и антибиотиците – акценти в доклад на ЕП

Европейският парламент прие доклад за Бялата книга на ЕК Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г. Бялата книга има за цел да определи първата здравна стратегия на ЕС. Европарламентът апелира да се увеличат усилията за превенция на заболяванията и провеждане на кампании за ваксинация


Европейският парламент прие доклад за Бялата книга на ЕК „Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г.” Бялата книга има за цел да определи първата здравна стратегия на ЕС.
Европарламентът апелира да се увеличат значително усилията за превенция на заболяванията и провеждане на кампании за ваксинация.

Важен акцент от доклада е идеята понятието "здравословен начин на живот" да бъде допълнено с "психо-социално измерение" (т.е. балансиран подход към работата и семейния живот).

Депутатите отделят сериозно внимание на антибиотиците. Според доклада антибиотиците стават все по-безполезни с увеличаването на резистентността към тях.

Степента на резистентност варира в различните части на ЕС в резултат на различното отношение към използването и контрола върху антибиотиците (3 до 4 пъти по-голяма употреба на антибиотици в някои държави-членки, отколкото в други); а пък честите движения на хора, включително туризмът, увеличават риска от разпространяване на резистентни бактерии.

Поради това нецелесъобразната употреба на антибиотици трябва да бъде контролирана и да се насърчава разумното им използване.

Коментари