Публикация

Международен симпозиум по клинична анатомия започва във Варна

150 учени, сред които 60 от чужбина, ще вземат участие в Осмия международен симпозиум по клинична анатомия, който започва днес...


Новости в клиничната анатомия ще дискутират 150 учени на започващия днес във Варна осми международен симпозиум на специалистите в тази сфера. Домакини на форума, който ще продължи до 12 октомври, са община Варна и Медицинският университет в морския град.

За участие в симпозиума са представени 168 научни доклада, 81 от които са на чуждестранни автори, а 17 са плод на съвместно сътрудничество на български и чужди учени.

Тематиката включва всички раздели на клиничната анатомия, включително хирургична и радиологична анатомия, клинична антропология, диагностична цитохимия, хистохимия и имуноцитохимия.

Специално внимание ще бъде отделено на клиничната анатомия и хирургията на горния и долния крайник и на сърдечно-съдовата система, на нервната и репродуктивната система.


" }-->

Коментари