Публикация

Чревни рецептори сигнализират за отрови

Червата откриват потенциални отрови, преминаващи през тях, и могат да ограничат вредите.
Американски изследователи откриха връзка между рецепторите в червата, „усещащи” горчивите храни...


Червата откриват потенциални отрови, преминаващи през тях, и могат да ограничат вредите.
Американски изследователи откриха връзка между рецепторите в червата, „усещащи” горчивите храни и повишените нива на хормона, който забавя храносмилането.
Същият хормон намалява апетита – вероятно, за да ни предпази от поемане на храна.

В научна публикация, цитирана от ББС, се прави изводът, че в такъв случай по-сладките лекарства ще са по-ефективни, защото ще се усвояват по-пълно.

Учените посочват, че в процеса на еволюцията хората /както и някои животни/ са започнали да не харесват горчивото, вероятно защото много отровни растения са горчиви на вкус.

Коментари