Публикация

Ученически конкурс "Живот без тютюн"

Документи за участие в ученическия конкурс на тема „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн” могат да се подават до 24 октомври, напомнят от Министерството на здравеопазването.


Документи за участие в ученическия конкурс на тема „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн” могат да се подават до 24 октомври, напомнят от Министерството на здравеопазването.

Началото на конкурса, чиято цел е да мотивира учениците да отхвърлят пушенето и тютюневия дим от своя живот и да подтикнат околните към ограничаването им, бе дадено на 30 юни.

В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас, разделени в две категории: 5 - 8 клас и 9 - 12 клас. Важно условие за участие е никой от учениците в паралелката да не пуши.

Документите за участие – попълнен типов формуляр с проектното предложение, декларация, в която се заявява, че всички ученици от класа не пушат, придружително писмо, подписано от директора на училището в подкрепа на проекта и в уверение, че 100% от участниците не пушат – се изпращат на адрес: София, ул. „Тодор Стоянов” 17, за Агенция за реклама и връзки с обществеността „Янев и Янев” най-късно до 17:00 часа на 24 октомври.

Проектните предложения, класирани на първите три мeста в двете категории, ще получат финансиране от МЗ на стойност съответно по 1500 лв., 1000 лв. и 500 лв. за реализация на проектите и грамота.

Резултатите от националния конкурс ще бъдат обявени до 18 ноември на интернет страниците на МЗ и МОН.

Условията за участие могат да се видят на интернет страницата на здравното министерство на адрес: www.mh.government.bg.


Коментари