Публикация

Инспектори откриха две незаконни аптеки в Русе и Тутракан

Две незаконни аптеки са били открити в Русе и Тутракан от инспекторите на Изпълнителната агенция по лекарствата.
Констатирани са и редица нарушения...


Две незаконни аптеки са били открити в Русе и Тутракан от инспекторите на Изпълнителната агенция по лекарствата.
При проверките в лекарствоснабдителната мрежа в градовете Свищов, Русе, Тутракан и Силистра и прилежащите им погранични райони в периода 29 септември – 3 октомври са констатирани и редица нарушения на нормативната уредба, съобщиха от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Аптеките нямат издадено от Министерството на здравеопазването разрешение за откриване. В аптека в Русе са били намерени да се съхраняват наркотични лекарствени продукти, без обектът да притежава лиценз за търговия на дребно с такива медикаменти. За аптеката в Тутракан е издадена заповед от директора на агенцията за спиране на дейността.

Инспекторите са установили, че се отпускат медикаменти, изискващи лекарско предписание, без да бъде поискана рецепта, както и че се продават от неправоспособни лица. Констатирано е също, че не се спазват изискванията за съхранение на термолабилни лекарствени продукти и на медикаменти с изтекъл срок на годност.

За констатираните нарушения Изпълнителната агенция по лекарствата ще наложи съответните админстративни наказания по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

От агенцията съветват гражданите да закупуват лекарствени продукти само от аптеки, които имат издадено разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти. Разрешението трябва да е поставено на видно място в аптеката.


" }-->

Коментари