Публикация

МЗ: Малко българи се ваксинират срещу грип

Световната здравна организация препоръчва поне 25 на сто от хората в рисковите групи да се имунизират...


Процентът на българите, които се ваксинират срещу грип, е незадоволителен, според данни на Министерството на здравеопазването.

У нас противогрипна ваксина си поставят около 49,2 на 1000 души.
Според категоричните препоръки на Световната здравна организация и на европейските институции, трябва да се ваксинират 25 на сто от всички хора, отнасящи се към рисковите групи, а в групата на старите хора до 2010 г. най-малко 75 на сто трябва да бъдат обхванати в имунизационните кампании, уточниха от МЗ.

Грипът е едно от най-често срещаните заразни заболявания в световен мащаб. У нас по време на грипна епидемия заболяват между 250 хиляди и 300 хиляди души.
Профилактиката на заболяването цели да се намали броят на болните с тежки форми на грип, както и на усложненията – пневмония, отит, менингит, които налагат антибиотично лечение и нерядко водят до постъпване в болница.

За да се повиши информираността на населението за профилактиката на грипа, от 16 октомври започва широка разяснителна кампания за ползата и необходимостта от имунизация. Тя ще обедини усилията на специалистите в областта на епидемиологията и профилактиката на грипа и на медиите.

По време на кампанията ще се излъчва видеоклип за имунизацията срещу грип.


Коментари