Публикация

Варненска поликлиника започва изпитания на лекарства до края на 2008 г.

Медикаментите, които ще се тестват в диагностично-консултативния център “Св. Клементина” , ще бъдат приемани от доброволци за период не по-малък от 6 месеца...


До края на годината в диагностично-консултативния център “Св. Клементина” във Варна ще започнат клинични изпитания на нови български лекарства, съобщиха от здравното заведение.

Медикаментите, които ще се тестват в диагностично-консултативния център, ще бъдат приемани от доброволци за период не по-малък от 6 месеца. Те ще попълват специални дневници и ще спазват точен график на необходимите изследвания, при които ще се отчитат резултатите от приложението на съответното лекарство.

Предвижда се на първо време да се работи с група от 5 до 10 доброволци.

„Средства за експеримента ще получават само тези пациенти, които не живеят във Варна. На практика парите ще покриват единствено пътните и дневните разноски. В случай, че офертата на фармацевтичната компания позволява обаче, хонорар ще вземат всички участници в проучването.” - поясни управителят на Диагностично-консултативния център д-р Иван Иванов.

ДКЦ “Св. Клементина” е единственото заведение от доболничната помощ във Варна, което ще може да извършва лекарствени експерименти.
Диагностично-консултативният център е одобрен от Изпълнителната агенция по лекарствата по 13 критерия, като се очаква той да получи положителна оценка по още един критерий.

За да отговори на изискванията, поликлиниката е осигурила дневен стационар с 10 легла и комисия, която ще контролира лекарствените изпитания.


Коментари