Публикация

22 случая на туберкулоза са открити в Плевен чрез квантиферонов тест

22 случая на туберкулоза са открити за половин година в Ин витро център – Плевен, чрез най-новия метод за диагностициране - квантиферонов тест.
Заболяването е установено при 9 деца и 13 възрастни пациенти.


22 случая на туберкулоза са открити за половин година в Ин витро център – Плевен, чрез най-новия метод за диагностициране в света - квантиферонов тест.
Заболяването е установено при 9 деца и 13 възрастни пациенти.
Специалистите от центъра са изследвали безплатно рискови деца до 18-годишна възраст.

Данните за 2007 г. сочат, че новооткритите случаи сред децата в Плевенска област са 6 при 2 за предходната година. Отчитайки това, ръководството на Ин витро център - Плевен, ще продължи безплатния скрининг на рискови деца до 18-годишна възраст.
С 98% специфичност и 90% чувствителност, квантифероновият тест диагностицира както латентна, така и активна форма на туберкулозна инфекция, независимо от органната локализация.


Коментари