Публикация

Глобалното затопляне застрашава и храните

Глобалното затопляне и последващите изменения във водата и въздуха се отразяват върху качеството на храните и съответно върху здравето на хората.


Глобалното затопляне и последващите изменения във водата и въздуха се отразяват върху качеството на храните и съответно върху здравето на хората.

По-високите температури благоприятстват развитието на бактерии в храните. Инфекциите със салмонела се увеличават с 5 до 10 на сто за всеки градус повишение в средноседмичната температура (при температури над 5ºС). Горещото време може да повлияе върху хладилното съхранение, което да доведе до появата на микроорганизми, паразити и вредители.

Промените в климата могат да повлияят зоонозите (заболявания, които се предават от животни на хора); като в някои области на света това да доведе до установяване на нови заболявания.

Специалистите очакват до 2080 г. количеството на водите в Централна и Южна Европа и Централна Азия да намалее, което от своя страна е предпоставка за възникването на зарази.

Една от ключовите области във връзка с безопасността на храните е ранното идентифициране, характеризиране и комуникиране на възникващите рискове.

Промените в климата могат да предизвикат внезапни, екстремални климатични събития, на които специалистите по оценка и управление на риска трябва бързо да реагират. Необходими са процедури за бързо проследяване и за реакция към проблеми с безопасността на храните. Осигуряването на качествена, безопасна и здравословна храна е приоритет в политиката на страните от Европейския съюз.

На безпопасността на храните е посветен днешният 16 октомври. Той е обявен за Световен ден на храните с резолюция на ООН през 1979 г. Отбелязва се от 1981 г.

Коментари