Публикация

НЗОК не заплаща директно на лечебните заведения в чужбина

НЗОК не може да заплаща директно на лечебни заведения извън територията на България, уточнява в специално съобщение институцията.


НЗОК (респективно РЗОК) не може да заплаща директно на лечебни заведения извън територията на България, уточнява в специално съобщение институцията.

Ангажиментите на здравната каса са свързани с издаването на европейски удостоверителни документи, включително Европейска здравноосигурителна карта за право на ползване на обещетения в случаите на болест и майчинство, срещу които лицето ползва в страните от ЕС необходимата медицинска помощ. Тази помощ се заплаща на местното лечебно заведение от местната осигурителна институция, на която впоследствие НЗОК възстановява извършените разходи.

Касата възстановява разходи, направени при спешно и неотложно състояние, възникнало по време на престоя на осигуреното лице в страна от ЕС, когато пациентът не е имал възможност да предостави издаден европейски удостоверителен документ, или по някаква причина той не е бил приет от изпълнителя.

За възстановяване на разходите здравноосигуреното лице, получило помощта, подава до директора на НЗОК молба по образец. Бланка на тази молба може да бъде намерена на интернет страницата на касата на адрес: www.nhif.bg в раздел „Международно сътрудничество”, подраздел „Европейска интеграция”.

Според eвропейските регламенти не подлежат на възстановяване дължимите потребителски такси и регламентираните доплащания от пациента, които се прилагат на съответната територия. Лицата трябва да заплатят сумите по получените фактури във възможно най-кратък срок.


Коментари