Публикация

Частните здравни фондове предлагат тристъпален модел на осигуряване

Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване разпространи предложение за тристъпален модел на здравно осигуряване в България:


Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване разпространи предложение за тристъпален модел на здравно осигуряване в България:

І стълб: Задължително здравно осигуряване
ІІ стълб: Допълнително задължително здравно осигуряване
ІІІ стълб: Допълнително доброволно здравно осигуряване

Според частните здравни фондове този модел би създал реална пазарна среда, конкуренция в полза на пациентите и лекарите, контрол върху разходите и качеството на здравните услуги, както и приток на свежи пари в здравеопазването.

Коментари