Публикация

Обучение по ендоскопска гинекологична хирургия в Плевен

Над 150 медици от Белгия, Холандия и Плевен наблюдаваха чрез видеовръзка операция, извършена от робота „Да Винчи”, по време на семинара по ендоскопска гинекологична хирургия в телекомуникационния ендоскопски център на плевенския Медицински университет.


Над 150 медици от Белгия, Холандия и България наблюдаваха чрез видеовръзка операция, извършена от робота „Да Винчи”, по време на семинара по ендоскопска гинекологична хирургия в телекомуникационния ендоскопски център на плевенския Медицински университет.

Това е 20-ата интервенция, извършена с помощта на робота, който е с четири механични ръце и система за триизмерен образ на вътрешните органи.
В бъдеще плевенският екип ще си партнира чрез телемост и с болница във Вашингтон.

Коментари