Публикация

Топлите напитки облагородяват характера

Топлите напитки влияят на характера. Хората, които държат по-често топла напитка, са по-любезни и по-щедри от останалите.


„Топлината” е най-силната личностна характеристика при социалните отношения. Учените, поддържащи теорията на привързаността, изтъкват важността на физическия контакт, особено по време на ранното детство. Това спомага за изграждане на здрави връзки в зрелостта.

Скорошни проучвания на инсулата (малка част от мозъка) показват, че тя отговаря и за физическата температура, и за вътрешната топлина.

Ако човек изпита физическа топлина (чаша чай или кафе); това ще се отрази и на чувствата му. Ще бъде по-отзивчив, по-сърдечен, без да го съзнава. Това важи и за студеното. При усещане на студ и съзнанието ще усети студенината.

Според изследването, публикувано в Science, хората, които често държат топли напитки, имат по-благ характер, и са по-щедри.


Коментари